Integritetsskyddspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetsskyddspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vår integritetsskyddspolicy kan komma att uppdateras.

Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners. När du delar dina personuppgifter med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Svensk Klassificering AB (org. nr 556926-3725) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post info@sveklass.se

Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om service eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att få marknadsföra våra tjänster.

Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att tillhandahålla, t ex för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en annan begäran från dig. Detta kommer då att anges eller framgå i samband med att uppgifterna samlas in.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig i samband med att du besöker våra webbsidor, rådgör med våra inspektörer, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar på våra event eller vid andra kontakter med oss är:

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som vi använder beror på ändamålet. Nedan följer våra olika ändamål för personuppgiftsbehandling:

1. Hantera supportärenden, rådgivning och andra medlemsförmåner vid kontakter med oss

→ Behandling sker för att fullgöra ett avtal med dig och utifrån vårt berättigade intresse av att vi ska kunna ge dig den service du begärt.

2. Information om vår verksamhet i vår verksamhetsberättelse, i våra nyhetsbrev, via våra sociala mediekonton och via andra utskick med branschnyheter och information om våra kurser, seminarier, stipendier etc.

Behandling sker utifrån vårt berättigade intresse av att få marknadsföra våra tjänster.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev som privatperson behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt föregående samtycke. Du har rätt att närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke. Och du kan alltid avregistrera dig från våra utskick i respektive kanal.

3. Bild och videoupptagning från något av våra events, seminarium och mingeltillställningar

→ Behandling sker utifrån vårt berättigade intresse att få marknadsföra våra tjänster via våra olika kanaler. De flesta av våra publiceringar sker av journalistiska ändamål då vi på webben, i våra nyhetsbrev eller via våra social mediekonton vill informera, kritisera eller väcka debatt i branschfrågor och samhällsfrågor som är av betydelse för våra medlemmar och för allmänheten.

4. Utlämnande av personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet 

→ behandling sker om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Övrig delning av personuppgifter

Vi kan vidare komma att lämna ut personuppgifter till Svenskt Näringsliv eller andra medlemsorganisationer inom Svenskt Näringsliv i den mån det krävs för att samverkan mellan organisationerna ska fungera. Vidare kan vi komma att anlita leverantörer och partners att utföra uppgifter för vår eller Svenskt Näringslivs räkning, t ex för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att dessa mottagare får tillgång till dina personuppgifter.

Om vi delar dina personuppgifter kommer uppgifterna inte att användas för ändamål som är oförenliga med de ändamål som de samlades in för.

Lagring av personuppgifter

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen.

I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan bl.a. radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge.

Dina rättigheter

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Kontakta oss

Om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post info@sveklass.se

Svensk Klassificering AB
Sveavägen 25
103 69 Stockholm

VD: Stefan Lundin

Telefon: +46 8 762 74 00
E-Mail: info@sveklass.se